Iestādes administratora izvēlne un darbības

Galvenajā logā kreisajā pusē redzami visi pieejamie izvēlnes punkti, kas pieejami iestādes administratoram.

 

 

Izvēlne

Apakšizvēlne

Norāde uz aprakstu

Piezīmes

Pamatdati

   Iestādes līmenis

Atbildīgās personas

Atbildīgās personas


Struktūrvienības

Struktūrvienības


Amati

Amati


Nodarbināto saraksts

Nodarbināto saraksts


Kompetenču modeļi

Kompetenču modeļi


3600 kompetenču un amatu sasaiste

360 grādu kompetenču un amatu sasaiste


 

Plānošana un pārvaldība

Mērķu un uzdevumu plānošanas posmi

Mērķu un uzdevumu plānošanas posmi


Nodarbinātā mērķi un uzdevumi

Nodarbinātā mērķi un uzdevumi

Nodarbinātajam ir pieejami tikai savi mērķi un uzdevumi.

No saraksta iespējams atvērt Mērķu un uzdevumu kartiņu

Mērķu un uzdevumu saraksts

Mērķu un uzdevumu saraksts

Nodarbinātajam ir pieejami tikai savi mērķi un uzdevumi

No saraksta iespējams atvērt Mērķu un uzdevumu kartiņu

 

Novērtēšana

Novērtēšanas posmi

Novērtēšanas posmi


Veidlapas ģenerēšana

Novērtēšanas veidlapas ģenerēšana


   Novērtēšanas       veidlapas

Mans vērtējums

Mans vērtējums


Padoto vērtējums

Padoto vērtējums


3600 vērtējums

360 grādu vērtējums


Komisijas vērtējumi

Komisijas vērtējumi


Visi vērtējumi

Visi vērtējumi


Pārskati

Vērtējumu pārskats

Vērtējumu pārskats


Mērķu un uzdevumu hierarhija

Mērķu un uzdevumu hierarhija


Mācību pārskats

Mācību pārskats


Profesionālās izaugsmes pārskats

Profesionālās izaugsmes pārskats