Nodarbinātā mērķi un uzdevumi

Nodarbinātā mērķu un uzdevumu sarakstā tiek attēloti konkrētā darbinieka mērķi un uzdevumi - automātiski ielasās visi nodarbinātā aktuālie mērķi un uzdevumi no Mērķu un uzdevumu saraksta ar statusu Plānošanā vai Izpildē. Vadītājam tiek piedāvāts izvēlēties no darbiniekam tieši vai netieši padotajiem darbiniekiem, kā arī var izvēleties sevi.

 

Izvēlne: Plānošana un pārvaldība -> Nodarbinātā mērķi un uzdevumi.

 

Pēc tam, kad nodarbinātajam ir ievadīti mērķi, pašam nodarbinātajam ir iespējams:

- aplūkot un rediģēt savus individuālos mērķus, kurus ir ieplānojis tiešais vadītājs;

- iespēja aplūkot mērķu izpildes rezultātus un termiņus sasaistē ar struktūrvienības un iestādes mērķiem;

- iespēja jau ieplānotajiem mērķiem ievadīt mērķu svaru kopējā mērķu kopā 100 procentos.

 

Darbinieka tiešajam vadītājam ir iespējams aplūkot un rediģēt mērķus un, norādīt mērķu svaru.

 

Saraksts tiek filtrēts pēc Darbinieka, noklikšķinot uz lauka pogas poga_tris_punkti  un izvēloties Darbinieku sarakstā nepieciešamo vērtību.

 

nodarbinata_merki

Lai pievienotu jaunu ierakstu, jānoklikšķina uz ikonas ikona_pievienot saraksta galvenē.

 

Sarakstam tiks pievienota jauna rindiņa, kurā jāievada:

Kods

mērķa kods;

Nosaukums

mērķa nosaukums;

Virsmērķis

mērķa hierarhiski augstāk esošs mērķis, noklikšķina uz lauka pogas poga_tris_punkti  un izvēlas Mērķu un uzdevumu sarakstā nepieciešamo vērtību.

Rezultāts

rezultāts, kurš tiek sasniegts ar mērķa izpildi.

Sākuma datums

mērķa izpildes sākuma datums;

Izpildes term.

mērķa izpildes termiņa datums;

Izpildes stat.

izpildes statuss, noklikšķinot uz dropdown_bultina_uz_leju, izvēlas vienu no vērtībām:

- Neiesākts;

- Iesākts;

- Daļēji izpildīts;

- Izpildīts;

- Pārsniegts.

Svars

mērķa svars. Ievades laikā netiek veikta kontrole, bet pie visu rindiņu saglabāšanas tiek pārbaudīts, vai svaru summa ir 100%.  Gadījumā, ja kādam mērķim svars nav aizpildīts, tiek uzskatīts, ka tā svars ir 0.

Aizpildes gadījumā tiek pārbaudīts vai ievadītais skaitlis (ja vien lauks nav tukšs) ir lielāks par norādīto minimālo svaru (parametros). Svars ir obligāts lauks.

 

Ievadītās vērtības saglabā, noklikšķinot uz pogas poga_saglabat.

 

Ja lietotājs grib pamest logu bez datu saglabāšanas, sistēma lietotājam pārjautās, vai pamest nodarbinātā mērķu sarakstu bez labojumu saglabāšanas.

Pārbaude tiek ieslēgta, ja kādu no rindām pārslēdz labošanas režīmā vai izdzēš, un ir aktīva līdz brīdim, kad saraksts tiek saglabāts bez kļūdām vai lietotājs apstiprina aizvēršanu bez saglabāšanas.