Vērtējumu pārskats

Izvēlne: Pārskati -> Vērtējumu pārskats.

Veidojot pārskatu, pirms tā izveides aizpilda filtra laukus, lai atlasītu nepieciešamo informāciju un nospiež pogu poga_veidot.

Tiek izveidots vērtējumu saraksts un izveidots vizuālais novērtējumu sadalījums grafikā.

 

Izvēloties kritēriju -kompetence, atskaitē tiek iekļauti dati tikai atbilstoši šim kritērijam.

 

Noklusēti dati tiek filtrēti pēc lauka "Nodarbinātais".

 

Iegūtos datus iespējams eksportēt vai Adobe(PDF) file  vai Excel formātiem pēc izvēles.

vertejumu_parskats_zoom75