Profesionālās izaugsmes pārskats

Izvēlne: Pārskati -> Profesionālās izaugsmes pārskats.

Veidojot pārskatu, pirms tā izveides aizpilda filtra laukus, lai atlasītu nepieciešamo informāciju un nospiež pogu poga_veidot.

Tiek izveidots pārskats, iekļaujot visu profesionālās izaugsmes informāciju par visiem nodarbinātajiem uzdotajā periodā.

Pārskatu iespējams eksportēt uz pdf un Excel, kā arī izdrukāt.

 

prof_izaugsmes_parskats_zoom75