Novērtēšanas posmi

Novērtēšanas posmi ir paredzēti, lai nodefinētu laika periodus, kuros pieejama novērtēšanas funkcionalitāte.

Laikā ārpus novērtēšanas posma nav iespējams veikt novērtēšanas veidlapu ģenerēšanu un aizpildi.

 

Izvēlne: Novērtēšana -> Novērtēšanas posmi.

 

Saraksts tiek filtrēts pēc Iestādes, noklikšķinot uz lauka pogas poga_tris_punkti  un izvēloties Iestāžu sarakstā nepieciešamo vērtību.

 

novertesanas_posmi

 

Lai pievienotu jaunu ierakstu, jānoklikšķina uz ikonas ikona_pievienot saraksta galvenē.

 

Sarakstam tiks pievienota jauna rindiņa, kurā jāievada:

Nosaukums

Novērtēšanas posma nosaukums;

Periods no

Datums, kurā sākas novērtēšanas posms. Ievadei tiek atvērts kalendāra ievadlogs.

Līdz

Datums, kurā beidzas novērtēšanas posms. Ievadei tiek atvērts kalendāra ievadlogs.