360 grādu vērtējums

Citu personu novērtēšanas veidlapu saraksts, kurās nodarbinātais norādīts kā papildus vērtētājs ir pieejams no izvēlnes Novērtēšana -> Novērtēšanas veidlapas -> 360 grādu vērtējums.

 

Saraksta kolonnās attēlota šāda informācija:

-Novērtēšanas perioda sākuma datums

-Novērtēšanas perioda beigu datums

-Nodarbinātais

-Amats

-Struktūrvienība

-Iestāde

-360 grādu statuss, sk. Novērtēšanas veidlapas statusi

 

Lai veiktu novērtēšanu, uz uzģenerētās novērtēšanas veidlapas noklikšķina uz rindiņas vai ikonas ikona_labot,  tiek atvērta 360 grādu vērtējuma veidlapa, kurā iespējams veikt novērtēšanu.