360 grādu vērtējuma veidlapa

360 grādu novērtēšanas veidlapa tiek aktivizēta no saraksta 360 grādu vērtējums.

 

360gradu_veidlapa

 

Jāveic novērtēšana - katrai no 360 grādu kompetencēm ieraksta Rīcības rādītāja Vērtējumu, noklikšķinot uz dropdown_bultina_uz_leju un  izvēloties: Nepieņemami, Jāpilnveido, Labi, Teicami vai Izcili. Vērtējums nav obligāts.

Ievada Komentārus.

Lai saglabātu ievadītos vērtējumus, tad jānoklikšķina uz pogas poga_saglabat.

Poga - poga_apstiprinat - apstiprina novērtēšanu.

 

Pēc apstiprināšanas vērtējums vairs nav rediģējams.