Novērtēšanas veidlapas statusi

Novērtēšanas veidlapai pavisam ir iespējami šādi statusi:

Sagatave

Sākotnēji veidlapa tiek izveidota statusā Sagatave,  nodarbinātajam pieejami viņam rediģējamie lauki.

Nodarbinātā apstiprināta

Kad nodarbinātais ir apstiprinājis veidlapu, nospiežot pogu Apstiprināt veidlapu, statuss tiek mainīts uz Nodarbinātā apstiprināta un veidlapa nonāk vadītāja izpildē.

Vadītājs veic labojumus sev pieejamajos laukos.

 

Ja veidlapas aizpilde nav bijusi korekta no nodarbinātā puses, tad vadītājam un administratoriem  (gan centrālā, gan iestādes) ir iespēja atcelt nodarbinātā izpildi, nospiežot attiecīgo pogu un statuss tiek mainīts atpakaļ uz Sagatave.

Vadītāja apstiprināta

Kad vadītājs ir apstiprinājis veidlapu, tā iegūst statusu Vadītāja apstiprināta un šajā  statusā veidlapu iespējams skatīt un tikai pievienot vai veikt korekcijas Nodarbinātā un Vadītāja gala komentāros.

Vadītāja apstiprinājumu var atcelt Iestādes vai centrālais administrators.

Slēgta

Ja veidlapas aizpilde pabeigta no visām novērtēšanā iesaistītajām pusēm, tad ir pieejama iespēja Slēgt veidlapu un tai mainās statuss uz Slēgts.

Šajā statusā nav atļauts veikt izmaiņas.

Veidlapas noslēgšanas atcelšana ir iespējama lietotājam ar administratora (gan centrālā, gan iestādes) tiesībām.

 

Jebkuras statusu maiņas tiek auditētas.