Mans vērtējums

Paša nodarbinātā visu novērtēšanas veidlapu saraksts pa visiem novērtēšanas periodiem ir pieejams no izvēlnes: Novērtēšana -> Novērtēšanas veidlapas -> Mans vērtējums.

 

mans_novertejums_sar

Saraksta kolonnās attēlota šāda informācija:

-Novērtēšanas perioda sākuma datums

-Novērtēšanas perioda beigu datums

-Novērtēšanas veids

-Gala vērtējums

-Statuss, sk. Novērtēšanas veidlapas statusi

Lai veiktu novērtēšanu, uz uzģenerētās novērtēšanas veidlapas noklikšķina uz rindiņas vai ikonas ikona_labot,  tiek atvērta Mana novērtēšanas veidlapa, kurā iespējams veikt labojumus, papildinājumus, saglabāt un apstiprināt veidlapu, kad visa nepieciešamā informācija ir ievadīta.