Mana novērtēšanas veidlapa

Mana novērtēšanas veidlapa tiek aktivizēta no saraksta Mans vērtējums.

 

mans_novertejums_ievad_lppMerki

Veidlapas galvenē pieejama informācija:

Iestāde

iestāde, kurā strādā nodarbinātais

Nodarbinātais

nodarbinātā vārds uzvārds.

Novērtēšanas periods

veidlapas izveides brīdī definētais novērtēšanas periods.

Vadītājs

nodarbinātā tiešais vadītājs struktūrvienībā

Struktūrvienība

Struktūrvienība, kurā strādā nodarbinātais

Amats

Nodarbinātā ieņemamais amats.

Amata saime un līmenis

nodarbinātā amata saimu un amata līmenis.

Padoto skaits

nodarbināto skaits, kam nodarbinātais norādīts kā tiešais vadītājs.

Amata grupas nosaukums

nodarbinātā amata grupas nosaukums.

Amatā nostrādātais laiks

nodarbinātā struktūrvienības pamata amatā nostrādātais laiks.

Novērtēšanas veids

novērtēšanas veids.

 

 

Lai veiktu novērtēšanu, jāaizpilda nepieciešamā informācija ievadformas lappusēs:

Mērķi un uzdevumi

iespējams nomainīt mērķa vai uzdevuma Izpildes statusu, ieraksta Nodarbinātā komentārus un ja nepieciešams, atzīmē izvēles rūtiņu - Pārcelt uz nākamo periodu.

Noklikšķinot uz mērķa nosaukuma, tiek atvērta Mērķu un uzdevumu kartiņa apskates režīmā.

Amata pienākumu izpilde

ieraksta Nodarbinātā komentārus

Kompetences

ieraksta Nodarbinātā komentārus

Profesionālā kvalifikācija

ieraksta Nodarbinātā komentārus. Nodarbinātājam ir iespēja ielasīt iepriekšējās veidlapas komentārus, nospiežot pogu

poga_ielas_no_iepr

Mācību un attīstības vajadzības

Iepriekšējais periods:

Šajā sadaļa ir redzami dati no iepriekšējās novērtēšanas veidlapas, kurā aizpildītas mācību un attīstības vajadzības. Nodarbinātais var pievienot jaunu ierakstu, ja nepieciešams.

 

Nākamais periods:

Norāda mācību un attīstības vajadzības, ieraksta Nodarbinātā komentārus.

Profesionālās izaugsmes plāns

ieraksta Nodarbinātā komentāru par vēlamajām izmaiņām

Izmaiņas amata aprakstā

ieraksta Nepieciešamās izmaiņas amata aprakstā

Kopsavilkums

Kopvērtējums no novērtēšanas informācijas, redzams tad, kad ir veikta novērtēšana.

Nodarbinātā gala komentāru var atstāt neaizpildītu un ierakstīt pēc tam, kad vadītājs ir veicis novērtēšanu un nodarbinātais ir iepazinies ar rezultātu. Nodarbinātais un Vadītājs gala komentāru var ievadīt arī vadītāja Apstiprinātā veidlapā

Noklikšķinot uz pogas poga_drukat_protokolu, tiek izveidots Protokols.

Komisija

lappuse pieejama tikai tad, ja nodarbināto vērtē komisija.

360 grādi

lappuse pieejama tikai tad, ja tiešais vadītājs ir norādījis nodarbinātājam aizpildīt paplašināto vērtējumu, sk 360 grādu vērtējuma veidlapa

 

Veidlapas aizpildīšanas procesā, lai saglabātu ievadīto informāciju jānoklikšķina uz pogas poga_saglabat_veidlapu.

Kas pilnīgi visa veidlapa ir aizpildīta, ievadītie dati ir saglabāti un pašnovērtēšanas process ir pabeigts, tad jānoklikšķina uz pogas poga_apstiprin_veidlapu - ievadītā informācija tiks apstiprināta un nodarbinātā vadītājam tiks nosūtīts e-pasts.

Novērtēšanas veidlapa tiks apstiprināta tikai tad, ja ir aizpildīti visi nodarbinātajam aizpildīšanai pieejamie lauki.

 

bridinajums Pēc veidlapas apstiprināšanas tā vairs nav pieejama labošanai un papildināšanai!