Mērķu un uzdevumu kartiņa

Mērķu un uzdevumu kartiņā tiek ievadīta informācija par konkrētu mērķi un uzdevumu – iestādes, struktūrvienības vai nodarbinātā līmenī.

Tā tiek aktivizēta no Mērķu un uzdevumu saraksta, kā arī no nodarbinātā mērķu saraksta Nodarbinātā mērķi un uzdevumi.

 

merka_kartina

 

lappusē Mērķa un uzdevumu kartiņa pieejami šādi lauki:

Kods

mērķa/uzdevuma kods.

Nosaukums

mērķim/uzdevumam piešķirtais nosaukums.

Iestāde

Tiek piedāvāta automātiski, saskaņā ar iepriekš izvēlēto iestādi.

Struktūrvienība

Tiek ielasīta automātiski atbildīgās personas struktūrvienība.

Atbildīgais

Persona, kas atbildīga par mērķa izpildi. Vadītājs var norādīt sevi un padotībā esošos darbiniekus.

Virsmērķis

Hierarhijā augstāk esošais mērķis, kura izpildi nodrošina konkrētais mērķis. Izvēlas no Mērķu saraksta.

Virsmērķa izvēles sarakstā  tiek atlasīti mērķi, kuru sākuma datums ir mazāks kā divus gadus no šodienas un statuss nav "Novērtēts". Filtra formā pievienota iespēja atzīmēt "Rādīt vēsturiskos ierakstus", kas ļauj nepieciešamības gadījumā redzēt visus ierakstus.

Augstākā līmeņa mērķiem Virsmērķis netiek aizpildīts.

Virsmērķa statuss

virsmērķa izpildes statuss, tiek ielasīts no izvēlētā virsmērķa datiem. Nav rediģējams.

Rezultāts

rezultāts, kurš tiek sasniegts ar mērķa izpildi.

Sākuma datums

Mērķa izpildes sākuma datums.

Izpildes termiņš

Mērķa izpildes termiņa datums.

Izpildes statuss

mērķa izpildes statuss, kādā mērā mērķis ir izpildīts, nodarbinātais var brīvi mainīt, noklikšķinot uz dropdown_bultina_uz_leju, izvēloties vienu no vērtībām:

- Neiesākts;

- Iesākts;

- Daļēji izpildīts;

- Izpildīts;

- Pārsniegts.

Sākumā noklusētā vērtība Neiesākts, tiek piešķirta automātiski, saglabājot mērķi.

Statuss

mērķa statuss, kas norāda kādā stāvoklī mērķis dotajā brīdī atrodas un kuru sistēma maina automātiski. Pēc statusa sistēmā tiek veiktas kontroles, kādas darbības ar mērķi ir atļautas.

Pavisam ir pieejami šādi statusi:

- Plānošanā - mērķis netiks ielasīts novērtēšanas veidlapā;

- Izpildē - pieņem šo statusu, kad tiek noteikts svars, mērķis ar šādu statusu tiks ielasīts novērtēšanas veidlapā;

- Novērtēšanā - kad mērķis tiek ielasīts novērtēšanas veidlapā;

- Novērtēts - kad novērtēšanas veidlapa noslēgta;

- Pārcelts - ja novērtēšanas veidlapā mērķis tiek parcelts;

- Neaktuāls - mērķis ir zaudējis aktualitāti, noklusēti netiek attēlots sarakstos, nav labojams.

Noklusētā vērtība ir Plānošanā.

Svars

Mērķa svars starp visiem kopējiem mērķiem (procentos). Tiek kontrolēts, lai visu mērķu, kuri norādīti nodarbinātajam, kopējais svars būtu 100%. Nav pieejama rediģēšana kartiņā, bet tikai nodarbinātā Nodarbinātā mērķu sarakstā.

Komentārs

Brīva teksta lauks, kurā iespējams norādīt komentārus par mērķa izpildi, precizējošas norādes izpildei u.c.

Vērtējums

Mērķa izpildes vērtējums. Ievadāms un apskatāms tikai novērtēšanas veidlapā.

Darbinieka komentārs

Nodarbinātā komentārs par mērķa izpildi. Ievadāms un apskatāms tikai novērtēšanas veidlapā.

Vadītāja komentārs

Vadītāja komentārs par mērķa izpildi. Ievadāms un apskatāms tikai novērtēšanas veidlapā.

Neaktuāls

atzīmē izvēles rūtiņu, ja mērķis ir zaudējis aktualitāti un pie tā netiek strādāts.

 

Ievadītās vērtības saglabā, noklikšķinot uz pogas poga_saglabat.

 

 

Lappusē Audita pieraksti tiek automātiski aizpildīta informācija par veiktajām izmaiņām mērķī.

 

merka_kartina_lpp_auditapieraksti

 

Mērķa kartiņā pieejami šādi lauki:

Izmaiņu datums

Izmaiņu veikšanas datums un laiks

Izmaiņu veicējs

Izmaiņu veikušā nodarbinātā vārds un uzvārds.

Izmaiņas

Sistēma aizpilda informāciju par veiktajām izmaiņām, norādot šādu informāciju:

- Par katru laboto lauku: mērķa kods, mērķa nosaukums, virsmērķis, sākuma datums, izpildes termiņš, izpildes statuss, statuss, atbildīgais, struktūrvienība, tiek parādīts:

Lauks  - lauka nosaukums,

Vecā vērtība - kāda vērtība labota,

Jaunā vērtība - uz kādu vērtību izlabots.

- Par katru laboto lauku Rezultāts, komentārs tiek parādīts: Lauks - lauka nosaukums.