Komisijas vērtējumi

Ja sistēmas lietotājs ir iekļauts kāda cita nodarbinātā vērtēšanas komisijas sastāvā izvēlnē Novērtēšana -> Novērtēšanas veidlapas -> Komisijas vērtējumi tiek iekļautas atbilstošās veidlapas.

Par to, ka persona ir iekļauta vērtēšanas komisijā, tā saņem elektronisku paziņojumu.

Novērtēšanas veidlapu ģenerēšanas sadaļā, ja lietotājs ir centrālais vai iestādes administrators, ir pieejams saraksts "Komisija", kurā iespējams norādīt jebkuru nodarbināto.

Ja veidlapai ir pievienoti komisijas locekļi, tad nodarbinātajam un vadītājam šī sadaļa būs redzama (bez iespējas labot), ja nav, tad sadaļa ar tukšu sarakstu neparādīsies.

Katrai norādītajai personai tiek e-pastā nosūtīts informatīvs paziņojums (veidots līdzīgs 360° novērtējuma paziņojumam) ar informāciju par iekļaušanu komisijas sastāvā.

Lai apskatītu novērtēšanas veidlapu, jāpievienojieties sistēmai un sadaļā „Komisijas vērtējumi” jāizvēlas attiecīgo veidlapu.