360 grādu kompetenču un amatu sasaiste

360 grādu kompetenču un amatu sasaiste pieejama no izvēlnes Pamatdati -> Iestādes līmenis-> 360o kompetenču un amatu sasaiste.

Saraksts tiek filtrēts pēc Iestādes, noklikšķinot uz lauka pogas poga_tris_punkti  un izvēloties Iestāžu sarakstā nepieciešamo vērtību.

Tiek atvērts sistēmā reģistrētās attiecīgās iestādes 360 grādu kompetenču un amatu sasaistes.

 

360_gradu_komp_sasaiste

 

Lai pievienotu jaunu sasaisti, jānoklikšķina uz ikonas ikona_pievienot saraksta galvenē.

Sarakstam tiks pievienota jauna rindiņa, kurā jāievada:

360 grādu kompetence

360 grādu kompetence, noklikšķina uz lauka pogas poga_tris_punkti  un izvēlas 360 grādu kompetenču sarakstā nepieciešamo vērtību.

360 grādu rīcības rādītājs

amatam atbilstošais 360 grādu rīcības rādītājs, noklikšķina uz poga_tris_punkti  un izvēlas   360 grādu rīcības rādītāju sarakstā nepieciešamo vērtību.

Amats

amats, noklikšķina uz poga_tris_punkti  un izvēlas no Amatu sarakstā nepieciešamo vērtību.

Amata kods

amata kods, aizpildās automātiski atbilstoši amatam.