Struktūrvienības

Struktūrvienību saraksts pieejams no izvēlnes Pamatdati -> Iestādes līmenis-> Struktūrvienības.

 

Saraksts tiek filtrēts pēc Iestādes, noklikšķinot uz lauka pogas poga_tris_punkti  un izvēloties Iestāžu sarakstā nepieciešamo vērtību.

Tiek atvērts sistēmā reģistrētais attiecīgās iestādes struktūrvienību saraksts.

 

Lai pievienotu jaunu ierakstu, jānoklikšķina uz ikonas ikona_pievienot saraksta galvenē.

 

Sarakstam tiks pievienota jauna rindiņa, kurā jāievada:

Struktūrvienība

Struktūrvienības nosaukums;

Kods

Struktūrvienības kods;

Augstāka struktūrvienība

Struktūrvienības hierarhiski augstāk esošā struktūrvienība, noklikšķina uz dropdown_bultina_uz_leju  un izvēlas no jau ievadīto Struktūrvienību saraksta nepieciešamo vērtību.