Galvenais logs

Ja lietotājs ir veiksmīgi pievienojies sistēmai, atveras sistēmas galvenais logs.

 

galvena_izvelne

 

Sistēmas galvenais logs sastāv no trim daļām:

1. Galvene:

Galvenes kreisajā nodalījumā izvietots logo un sistēmas nosaukums .

Galvenes labajā nodalījumā redzama informācija par lietotāju, sistēmas versiju un  pieejamas ikonas, uz kurām noklikšķinot:

mani_dati_poga

pieejami Mani dati - iespējams redzēt par sevi ievadīto informāciju skatīšanās režīmā: Autorizācijas datus, Personīgos datus un Ieņemamos amatus, sk. Mani dati

ikona_informacija

pieejama augšuplādēšanai noderīga informācija, sk. Noderīga informācija

ikona_paroles_maina

nomainīt paroli. Tiek piedāvāta paroles nomaiņa, sk. Mainīt paroli

helpa_ikona

tiek atvērta Palīdzība, kas satur informāciju un norādījumus darbam ar NEVIS.

ikona_beigt_darbu

beigt darbu ar sistēmu. Notiks atslēgšanās no sistēmas un uz ekrāna būs redzams Autorizācijas logs, sk. Pievienoties sistēmai.

 

2. Izvēlne: loga kreisajā pusē redzami visi pieejamie izvēlnes punkti atkarībā no lietotājam piešķirtajām tiesībām.

3. Pamata daļa: šajā laukumā tiks atvērti visi datu saraksti, ievadformas un funkcionālie logi.