Mani dati

Lai redzētu ievadīto informāciju par sevi: Autorizācijas datus, Personīgos datus un Ieņemamos amatus, loga galvenē (labajā augšējā daļā)  jānoklikšķina uz ikonas mani_dati_poga  - mani dati.

 

Uz ekrāna parādās logs.

 

mani_dati_logs

 

Ja Loma: Administrators vai Loma: Iestādes administrators vērtība ir Nē, tad lietotājam ir piešķirta loma Nodarbinātais. Ja nodarbinātajam tiešajā pakļautībā ir citi nodarbinātie, tad sistēma piešķir Vadītāja lomu.