Veidlapas ģenerēšana

Noteiktā brīdī tiek veikta novērtēšanas veidlapu ģenerēšana.

Veidlapu ģenerēšanu veic vadītājs saviem tiešajā pakļautībā esošajiem nodarbinātajiem vai iestādes administrators.

Izvēlne: Novērtēšana -> Veidlapas ģenerēšana.

 

Ja ģenerēšanu veic iestādes administrators, tad tiek norādīta Iestāde un izvēlēts kāds no iestādes Vadītājiem. Tālākā veidlapas ģenerēšanas izvēlne ir kā no vadītāja skatu punkta.

 

veidlapas_gener

 

Automātiski tiek piedāvāts izveidot pilnu veidlapu - ir atzīmētas izvēles rūtiņas:

- Rezultatīvie kritēriji (Mērķu un uzdevumu izpilde, kas attiecas uz konkrēto struktūrvienību, Amata pienākumu izpilde);

- Ieguldījuma kritēriji (Kompetences, kas attiecas uz struktūrvienības amatiem; atbilstība profesionālajai kvalifikācijai).

 

Ja nav nepieciešams veidot pilno veidlapu, jānoņem atzīme no attiecīgās izvēles rūtiņas, kura sadaļa netiks iekļauta veidlapā.

 

Novērtēšanas periods - norāda datums no-līdz, periodam par kuru nodarbinātais (vai nodarbinātie) tiks vērtēts.

Novērtēšanas veids - noklikšķina uz dropdown_bultina_uz_leju  un izvēlas no Novērtēšanas veidu klasifikatora nepieciešamo vērtību.

 

Darbinieki, kurus novērtēt - saraksts ar darbiniekiem, kuriem tiks ģenerētas veidlapas. Veidlapas var ģenerēt vienam vai vairākiem nodarbinātajiem  uzreiz, tikai ar vienādu periodu un novērtēšanas veidu.

Lai pievienotu jaunu nodarbināto, jānoklikšķina uz ikonas ikona_pievienot saraksta galvenē.

Ievada Darbinieku - noklikšķina uz poga_tris_punkti  un izvēlas no saraksta nepieciešamo darbinieku.

Amata grupa aizpildās automātiski, kāda ir norādīta izvēlētajam nodarbinātajam.

 

Kolonnā Kompetences ir pieejama poga Skatīt kompetences, uz kuras noklikšķinot, tiks atvērts attiecīgā nodarbinātā kompetenču saraksts, kas tiks iekļauts novērtēšanas veidlapā.

Sarakstā redzams kompetences nosaukums, kompetences definīcija un kods. Kompetences tiek ielasītas no amatu grupas, kas piesaistīta nodarbinātajam.

Šajā sarakstā iespējams pievienot jaunas kompetences -poga ikona_pievienot vai dzēst nevajadzīgo - poga ikona_atcelt.

 

bridinajums Pievērsiet uzmanību, kura nodarbinātā kompetences ir redzamas uz ekrāna, skatoties uz norādi iekavās: Kompetences (Nodarbinātā vārds, uzvārds).

 

 

Papildus iespējams norādīt vērtēšanas komisija sastāvu, pievienojot ģenerējamai veidlapai  personas no izkrītošās izvēlnes.

komisija_veidlapa_zoom75

 

Nospiežot pogu poga_generet_veidlapu, tiek palaists veidlapu ģenerēšanas process.

Kad process ir beidzies, tiek izdots pazīņojums. Uzklikšķinot uz saites Ģenerēt jaunu veidlapu, iespējams atgriezties atkal veidlapu ģenerēšanas logā, lai turpinātu jaunu veidlapu ģenerēšanu.

 

veidlapa_uzgenereta

 

Veidlapa netiks veiksmīgi uzģenerēta, ja Nodarbinātā mērķi un uzdevumi statusā Izpildē kopējais svars nav 100%, kā arī ja nav aizpildīti Nodarbinātā reģistrēšanas formā obligātie veidlapas lauki.

 

Nodarbinātais saņem e-pastu ar paziņojumu par novērtēšans veidlapas pieejamamību un nepieciešamību sākt novērtēšanu.

 

meils_par_veidlapu