Nodarbinātā reģistrēšana un rediģēšana

Nodarbinātā reģistrācijas ievadformā iespējams pievienot jaunu lietotāju, rediģēt vai skatīt lietotāja pilnu reģistrācijas informāciju.

Nodarbinātā registrēšanas ievadforma tiek aktivizēta no Nodarbināto saraksta.

 

nodarbinato_ievadforma

 

Lietotāja reģistrācijai paredzēti šādi ievadlauki:

Autorizācijas dati:

E-pasta adrese

Nodarbinātā e-pasta adrese, kas tiek lietota kā lietotāja identifikators pieslēdzoties sistēmai.

Aktīvs

ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa, tad lietotājs ir aktīvs un piedalās novērtēšanā.

Parole

Paroles ievade pirmoreiz.

Atkārtoti atverot nodarbinātā reģistrēšanas formu rediģēšanai, šis lauks tiek uzrādīts tukšs un bez vajadzības atkārtoti nav jāaizpilda.

Parole atkārtoti

Paroles ievade atkārtoti.

Atkārtoti atverot nodarbinātā reģistrēšanas formu rediģēšanai, šis lauks tiek uzrādīts tukšs un bez vajadzības atkārtoti nav jāaizpilda.

Loma: Centrālais Administrators

Izvēles rūtiņa, kas jāatzīmē lietotājam, kuram tiek piešķirtas centrālā administratora tiesības.

Loma: Iestādes administrators

Izvēles rūtiņa, kas jāatzīmē lietotājam, kuram tiek piešķirtas iestādes administratora tiesības.

Bloķēts

lietotāja konts tiek bloķēts pēc trīs nepareizi ievadītām parolēm (atzīmēta izvēles rūtiņa). Atbloķēt var lietotājs ar administratora lomu.

 

Atkārtoti atverot nodarbinātā reģistrēšanas formu rediģēšanai, pieejama poga poga_gener_paroli, uz kuras noklikšķinot, lietotājam tiek piešķirta jauna sistēmas ģenerēta parole un nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi.

 

Personīgie dati:

Vārds

Lietotāja vārds;

Uzvārds

Lietotāja uzvārds;

Kods

kods, kas unikāli identificē nodarbināto.

 

Ieņemamie amati:

Datums no

Datums, kurā lietotājs uzsācis darbu konkrētajā amatā. Ievadei tiek atvērts kalendāra ievadlogs. Laukam ir jābūt obligāti aizpildītam, lai uzģenerētu Nodarbinātā  novērtēšanas veidlapu.

Datums līdz

Datums, kurā lietotājs beidzis darbu konkrētajā amatā. Ievadei tiek atvērts kalendāra ievadlogs.

Iestāde

Iestāde, kurā lietotājs ieņem attiecīgo amatu, noklikšķina uz lauka pogas poga_tris_punkti  un izvēlas Iestāžu sarakstā nepieciešamo vērtību. Laukam ir jābūt obligāti aizpildītam, lai uzģenerētu Nodarbinātā  novērtēšanas veidlapu.

Struktūrvienība

Iestādes struktūrvienība, kurā lietotājs strādā, noklikšķina uz poga_tris_punkti  un izvēlas no Struktūrvienību saraksta nepieciešamo vērtību. Sarakstā tiek piedāvātas izvēlētajā Iestādē ietilpstošās Struktūrvienības. Laukam ir jābūt obligāti aizpildītam, lai uzģenerētu Nodarbinātā  novērtēšanas veidlapu.

Amats

Lietotāja amats, noklikšķina uz poga_tris_punkti  un izvēlas no Amatu saraksta nepieciešamo vērtību. Laukam ir jābūt obligāti aizpildītam, lai uzģenerētu Nodarbinātā  novērtēšanas veidlapu.

Amata saime

Lietotāja amata saime, noklikšķina uz poga_tris_punkti  un izvēlas no Amatu saimju saraksta nepieciešamo vērtību. Laukam ir jābūt obligāti aizpildītam, lai uzģenerētu Nodarbinātā  novērtēšanas veidlapu.

Amata līmenis

Lietotāja amata līmenis, noklikšķina uz dropdown_bultina_uz_leju  un izvēlas no Amatu līmeņu saraksta nepieciešamo vērtību. Laukam ir jābūt obligāti aizpildītam, lai uzģenerētu Nodarbinātā  novērtēšanas veidlapu.

Amata grupa

Lietotāja amata grupa, noklikšķina uz dropdown_bultina_uz_leju  un izvēlas no Amatu grupu saraksta nepieciešamo vērtību. Laukam ir jābūt obligāti aizpildītam, lai uzģenerētu Nodarbinātā  novērtēšanas veidlapu.

Tiešais vadītājs

Tiešais vadītājs: vārds, uzvārds, noklikšķina uz lauka pogas poga_tris_punkti  un izvēlas   Nodarbināto sarakstā nepieciešamo vērtību. Laukam ir jābūt obligāti aizpildītam, lai uzģenerētu Nodarbinātā  novērtēšanas veidlapu.

Lai saglabātu visus ievadītos lietotāja reģistrācijas datus, jānoklikšķina uz poga_saglabat.

Nodarbinātajam iestādes līmenī sistēma nodrošina amatu datu ievades kontroli - vienlaicīgi var būt tikai viens saraksta ieraksts dotajā periodā, pretējā gadījumā tiek izdots attiecīgs paziņojums.

Lai atceltu veiktās izmaiņas tās nesaglabājot, vienkārši atgriezieties iepriekšējā logā, noklikšķinot uz izvēlnes Nodarbināto saraksts.