Kompetenču modeļi

Kompetenču modeļos tiek veikta Amatu grupu un Kompetenču sasaiste un tie ir pieejami no izvēlnes Pamatdati -> Iestādes līmenis -> Kompetenču modeļi.

Centrālais administrators var filtrēt Kompetenču modeļu sarakstu iespējams  pēc Iestādes, noklikšķinot uz lauka pogas poga_tris_punkti  un izvēloties Iestāžu sarakstā nepieciešamo vērtību, Iestādes administratoram ir pieejami tikai savas iestādes dati  .

 

Saraksta augšējā daļā pieejama Izvērstā meklēšana - noklikšķinot uz saites izversta_meklesana, tiek atvērts filtrs: Amatu grupa un Kompetence.

Ievadot nepieciešamos atlases nosacījumus un noklikšķinot uz pogas Atlasīt, sarakstā tiek attēloti atlasītie dati.

Filtru aizver, noklikšķinot uz saites izversta_meklesana_aizvert.

 

kompetencu_modeli

 

Lai pievienotu jaunu ierakstu, jānoklikšķina uz ikonas ikona_pievienot saraksta galvenē.

Sarakstam tiks pievienota jauna rindiņa, kurā jāievada:

Amata grupa

amatu grupa, kuru piesaista kompetencei, noklikšķina uz dropdown_bultina_uz_leju un izvēlas no Amatu grupu saraksta nepieciešamo vērtību.

Kompetence

kompetence, kuru piesaista amata grupai, noklikšķina uz dropdown_bultina_uz_leju un izvēlas no Kompetenču saraksta nepieciešamo vērtību.

Katrai amata grupai var tikt definētas vairākas kompetences un katra kompetence var tikt iekļauta vairākās amata.