Vadītāja izvēlne un darbības

Galvenajā logā kreisajā pusē redzami visi pieejamie izvēlnes punkti, kas pieejami vadītājam (struktūrvienības vai iestādes).

 

 

 

Izvēlne

Apakšizvēlne

Norāde uz aprakstu

Piezīmes

Plānošana un pārvaldība

Nodarbinātā mērķi un uzdevumi

Nodarbinātā mērķi un uzdevumi

Nodarbinātajam ir pieejami tikai savi mērķi un uzdevumi.

No saraksta iespējams atvērt Mērķu un uzdevumu kartiņu

Mērķu un uzdevumu saraksts

Mērķu un uzdevumu saraksts

Nodarbinātajam ir pieejami tikai savi mērķi un uzdevumi

No saraksta iespējams atvērt Mērķu un uzdevumu kartiņu

Novērtēšana

Veidlapas ģenerēšanaNovērtēšanas veidlapas

Mans vērtējums

Mans vērtējums


Padoto vērtējums

Padoto vērtējums


3600 vērtējums

360 grādu vērtējums


Komisijas vērtējumi

Komisijas vērtējumi


Visi vērtējumi

Visi vērtējumi


Pārskati

Vērtējumu pārskats

Vērtējumu pārskats


Mērķu un uzdevumu hierarhija

Mērķu un uzdevumu hierarhija


Mācību pārskats

Mācību pārskats


Profesionālās izaugsmes pārskats

Profesionālās izaugsmes pārskats