Nodarbinātā izvēlne un darbības

Galvenā loga kreisajā pusē redzami visi izvēlnes punkti, kas pieejami nodarbinātajam.

 

 

Izvēlne

Apakšizvēlne

Norāde uz aprakstu

Piezīmes

Plānošana un pārvaldība

Nodarbinātā mērķi un uzdevumi

Nodarbinātā mērķi un uzdevumi

Nodarbinātajam ir pieejami tikai savi mērķi un uzdevumi.

No saraksta iespējams atvērt Mērķu un uzdevumu kartiņu

Mērķu un uzdevumu saraksts

Mērķu un uzdevumu saraksts

Nodarbinātajam ir pieejami tikai savi mērķi un uzdevumi

No saraksta iespējams atvērt Mērķu un uzdevumu kartiņu

Novērtēšana

 

 

 

Novērtēšanas veidlapas

Mans vērtējums

Mans vērtējums

 

3600 vērtējums

360 grādu vērtējums

 

Komisijas vērtējumi

Komisijas vērtējumi

 

Pārskati

Mērķu un uzdevumu hierarhija

Mērķu un uzdevumu hierarhija