Plānošana un pārvaldība

Darba izpildes plānošana un nodarbināto individuālo mērķu noteikšana notiek saskaņā ar iestādes un struktūrvienības stratēģiskajiem darbības virzieniem un mērķiem.

Pēc tam, kad ir paveikts ikgadējais iestādes stratēģiskās plānošanas process, kas var tikt veikts arī ārpus NEVIS, notiek nākamajā gadā ieplānoto mērķu un rezultātu ievadīšana NEVIS – iestādes, struktūrvienību un nodarbināto līmenī.

 

Šim nolūkam ir paredzēta Plānošanas un pārvaldības izvēlne, lai gan vadītājs, gan pats nodarbinātais varētu veikt mērķu plānošanu un uzturēšanu.