Novērtēšana

Darbinieku darba izpildes rezultātu novērtēšana notiek, analizējot un vērtējot šādus darba izpildes kritērijus:

- individuālo mērķu sasniegšana;

- amata pienākumu izpilde atbilstoši prasībām;

- profesionālās kvalifikācijas atbilstība amata prasībām;

- kompetenču attīstības līmeņa atbilstība amata prasībām.

 

Šim nolūkam ir paredzēta Novērtēšanas izvēlne.