Iestādes līmeņa pamatdati

No izvēlnes Pamatdati -> Iestādes -> Uzstādījumi pieejams sistēmas uzstādījumu parametru saraksts, kas attiecas tikai uz konkrēto iestādi.

Centrālam administratoram jāizvēlas iestādi, ar kuru tas strādās.