Centrālais līmenis

Centrālā līmenī uzstādītie pamatdati saistoši visām iestādēm, kas iekļautas sistēmā.