Pamatdati

Izvēlnē Pamatdati pieejamas dažādas administrēšanas darbības:

-Nodarbināto saraksta uzturēšana - tiek ievadīti sistēmas lietotāji,

-Klasifikatoru uzturēšana.

 

Pamatdati ir sadalīti divos līmeņos:

-Centrālais – klasifikatori, kurus uztur centralizētā līmenī un izmanto visas iestādes;

-Iestādes – klasifikatori, kurus izmanto tikai konkrēta iestāde.

 

Lai pārietu pie konkrētās administrēšanas funkcijas, jānoklikšķina uz attiecīgā pamatdatu nosaukuma.