360 grādu vērtējumi

360o vērtējumi pieejami no izvēlnes Pamatdati -> Centralizētie -> 360o vērtējumi.

Klasifikators paredzēts 360 grādu novērtēšanai.

Lai pievienotu jaunu ierakstu, jānoklikšķina uz ikonas ikona_pievienot saraksta galvenē.

 

Sarakstam tiks pievienota jauna rindiņa, kurā jāievada Nosaukums un Skaitliskā vērtība.